понедельник, 18 февраля 2013 г.

Առաջադրանքներ

10-րդ դասարան

Հայոց ծագումնաբանություն
Ա. Հայ ժողովրդի ծագման հիմնական տեսությունները
Բ. Հայերը՝ հնդեվրոպացի. հակադրություն և հիմնավորում
Գ. Ձևավորման հիմնական տարածքը և առանձնահատկությունները

Արշակունյաց թագավորություն

Ա. Արշակունյաց ժառանգական դինաստիայի հաստատումը
Բ. Արշակունյաց վերելքը. Տրդատ Երրորդ ՄԵծ, Խոսրով Կոտակ, Տիրան, Արշակ Երկրորդ, Պապ Թագավոր
Գ. Արշակունյաց Հայաստանի պետական կարգը. անցկացնել զուգահեռներ եվրոպական միապետական համակարգի հետ

Մշակույթ

Ա. Մշակույթ հասկացության սահմանումը և նկարագիրը
Բ. Մշակույթի տիպաբանությունը. քառամաս մոդել
Գ. Մշակույթի կամ ենթամշակույթի որևէ ուղղության նկարագիր

11-րդ դասարան

Հայ ազատագրական միտքը

Ա. Ազատագրական մտքի կողմնորոշումը և հիմնավորումը. Իսրայել Օրի, Հովսեփ Էմին
Բ. Սեփական դրսևորումները. զինված պայքարը Սյունիքում և Արցախում
Գ. Ռուսական կողմնորոշում. ազատագրու՞մ, թե ձուլում

Հայկական մշակույթը Ուշ միջնադարում և նոր Ժամանակների սկզբին
Ա. Մշակույթի հիմնական կենտրոնները
Բ. Մշակույթը որպես ինքնապահպանման միջոց
Գ. Դպրոցը և պատմագրությունը մշակութային համակարգում

Հայկական հարց

Ա. Հայկական հարցը որպես միջազգային հարց
Բ. Հայկական հարցի տիպաբանումը. սեփական մոտեցումներ
Գ. Հայկական հարց. գործող իրականություն, թե անցյալականություն

Ներկայացվող պահանջներ

Ա. Ներածական խոսքի և արծարծվող խնդիրների առկայություն
Բ. Առկա նյութի վերուծություն
Գ. Վերջաբան և եզրահանգումներ
Դ. Անհրաժեշտության դեպքում զուգահեռների անցկացում
Ե. Օգտագործված գրականության և կայքերի հղումների պարտադիր ցանկ

0 коммент.:

Отправить комментарий